Bilder från Arboga Museum

Arbetarföreningens styrelse. Från vänster, Adolf Berg, Erik Eklund expedit i Johanssons Järnhandel, murarmästare Gustaf Johansson, banmästare J A Rappsson, "Riks Johansson", C J Johansson, ordförande, läderhandlare Carl Alvin, far till Valter Alvin, ordförande i Arboga Köpmannaförening under lång tid, skrotthandlare Gerhard Kling, köpman Allan Nordström, Öhrman & Melander, mångsidigt verksam inom stadens föreningsliv, Herbert Skoglund, kontorist hos Leverts. 1920-30-talet.
Alma Angels negativsamling

Arbetarföreningens styrelse på 1920-talet. Stående fr v Allan Nordström, köpman,  delägare i Öhrman & Melanders, Gustaf Johansson, murarmästare, Emil Eriksson, bryggare, lekledare, ordnade danskurser m m. Gerhard Kling, skrothandlare och köpman, okänd.
Sittande fr v C J Johansson, telefonreparatör, Carl Allvin, läderhandlare, Rappsson, banmästare och Erik Eklund, tobakshandlare.

Arbetarföreningens styrelse, troligen på 1920-talet. Sittande fr v okänd, Gustava Pettersson, maka till Ludvig Pettersson, ägare av Carlsson & Co. Emil Eriksson, bryggare, lekledare, anordnare av danskurser, upptågsmakare. Selim Hising, sparbankskamrer och Alfred Rappson, banmästare vid Frövi-Köping järnväg. Bakre raden är okända. Se även 19AM-10394.

Arboga Arbetarförening troligen på 1920-talet. Kanske styrelse - se 19AM-10393 och belönade medlemmar i föreningen.
Främre raden fr v Hising, fru Nordström, fru Sörensen, Augusta Pettersson, Augusta Eriksson, Anna Sjödin, Rappson, okänd.
Mellanraden fr v C August Pettersson, Hammer, Kunner, Boström, Levenius, Karlsson, Eklöf, okänd.
Bakre raden fr v Sander, Pettersson, Emil Eriksson, okänd, Andersson.

Barnens Dagsföreningen bildades den 31 mars 1936. Initiativet kom från Arbetarföreningen. Från vänster Holger Eklöw, Rudolf Ruster, Carl Allvin, "Murar Gustaf" Johansson och Atschy Strandberg. Den sistnämnde utsågs till Barnens Dagsgeneral och var det i 20 år.

På övervåningen i huset till höger har Arbetareföreningen sina lokaler och i kaféet i huset närmast finns idag (1992) Lundins Blommor.
Bild från Arboga Museums fotosamling
Inköpt från Alma Angels negativsamling.

Nygatan 1930-tal. Mathilda Hubbinettes Mode- och Kortvaruaffär till vänster. Café, skräddare och Arbetarföreningen. Längre bort till höger låg förr bensinstationen Blå pumpen. I huset till höger hade på 1930-talet Ingrid Wessberg barnträdgård.
Bilden lånad från Goda Nolls samling.

Brand i Arbetarföreningens fastighet den 9 januari 1927.

Basar på Arbetareföreningen på 1890-talet.
Bilden fanns i Arboga Museums arkiv år 1992.

Fest på Arbetareföreningen den 12 mars 1892. "En marknad på månen", arrangör och mästare till dekorationerna var Oskar Hedström.
Bild från Arboga Museum.

Fest på Arbetarföreningen. Som alltid fina dräkter och fina dekorationer. 1920-30-talet. Till vänster ses Karin Liljeborg och
Britta Östling-Segerstedt
Inköpt från Alma Angels negativsamling.

Japansk afton på Arbetarföreningen. Som vanligt påkostat arrangemang. Troligen 1930-talet. Till vänster ses Stina Liljeborg och Kajsa Torstensson, gift Nordin. I orkestern Emil Larsson, trummor, Gösta Kling, piano, och kapellmästare Harald Israelsson fiol.
Alma Angels negativsamling.

Dukat bord vid Arbetarföreningen 1950.
Alma Angels negativsamling.