DAMKLUBBEN MARIA


Mail: dk.maria@live.se

Damklubbens styrelse 2020-2021Ordförande :
Lotta Pettersson
Mob:073-037 01 21Vice Ordförande :
Annika Karlsson
0589-166 11
Mob:070-984 16 14Kassör :
Monica Nyberg
0589-403 70Sekreterare :
Eva Dahlberg
0589-148 18Ledamot :
Ylva Martinsson
Mob:070-541 70 70


 Ledamot :
Birgitta Johansson
Mob:070-250 13 24


 Suppleant :
Christina Hedenström
Mob:073-694 15 67


 Suppleant :
Laila Sköld
0589-107 62
Suppleant :
Eva Jansson
Mob:076-854 42 42
Suppleant :
Anette Rosén
Mob:073-651 25 12Valberedning :
Kerstin Eriksson
Mob:070-427 12 36
(Sammankallande)

Valberedning :
Anette Andersson
Mob:070-313 57 44

 

SAMMANKOMSTER

År 2021

Sammankomst
Fredag   Mars (Årsmöte före)