DAMKLUBBEN MARIA


Mail: dk.maria@live.se

Damklubbens styrelse 2021-2022


Ordförande:
Lotta Pettersson
Mob:073-037 01 21


Vice Ordförande:
Annika Karlsson
Mob:070-984 16 14


Kassör:
Monica Nyberg
Mob:070-537 76 16


Sekreterare:
Eva Dahlberg
Mob:070-366 39 86


Ledamot:
Ylva Martinsson
Mob:070-541 70 70


 


Ledamot:
Birgitta Johansson
Mob:070-250 13 24


 


Suppleant:
Christina Hedenström
Mob:073-694 15 67


 


Suppleant:
Seija Tall
Mob:070-330 45 27Suppleant:
Eva Jansson
Mob:076-854 42 42


Suppleant:
Anette Rosén
Mob:073-651 25 12


Valberedning:
Kerstin Eriksson
Mob:070-427 12 36
(Sammankallande)


Valberedning:
Anette Andersson
Mob:070-313 57 44

 

SAMMANKOMSTER

År 2021

Sammankomster
Fredag 5 Nov
Fredag 3 Dec

 

År 2022

Sammankomster
Lördag 8 Jan kl. 14.00 julgransplundring
Dans kring granen för medlemmarnas barn
Fredag 4 Feb
Fredag 4 Mars Årsmöte före