• Styrelsen

Arboga arbetareförenings styrelse
 

2020-2021

E-post till föreningen: Arbogaarbetareförening@telia.comOrdförande :
Lars Nyqvist
0589-15729
Mob:070-578 48 34

 Sekreterare :
Lars Pettersson
Mob:073-079 27 35


 Köksmästare :
Roger Hedenström
0589-173 91
Mob:073-530 87 99Ledamot :
Torsten Andersson
0589-61 18 32
Mob:070-531 31 86

 Ledamot :
Owe Nyberg
0589-403 70
Mob:070-584 09 72 Suppleant :
Bengt "Gento"Jägerhed
Mob:070-533 66 68


 Gårdskarl :
Hans Celander
Mob:073-039 61 39Hedersmedlem :
Bo Magnusson
0589-141 84
Mob:073-823 14 77Hedersmedlem :
Hans Celander
Mob:073-039 61 39


Revisor :
Ylva Martinsson

Mob:070-541 70 70
 


Valberedning:
(Sammankallande)
Per Pettersson
070-301 91 73


Ordförande för
Herrklubben Sten Sture
Rolf Gustafsson
Mob:073-719 10 64Kassör :
Eje Bastås
0589-172 92
070-656 09 85

 


V.ordf. och uthyrare :
Lars-Åke Haglund
0589-156 79
Mob:073-310 04 52Ledamot :
Jörgen Jonsson
0589-196 61
Mob:070-341 49 09


Suppleant :
Karl-Ivar Sköld
0589-107 62
Mob:072-225 97 71Ledamot :
Susanne Sjöberg
Mob:070-159 94 49

Suppleant :
Uppbördsman
Bernt Andersson
0589-161 24
Mob:070-260 93 91Suppleant :
Hedersmedlem:
Göran Munther
Mob:070-511 70 69Hedersmedlem :
Bo Törnkvist
0589-10407
Mob:070-224 03 26


Revisor :
Gunilla Pettersson
Mob:070-223 60 52

 


Revisorsuppleant:
Ove Granberg
0589-125 61


Valberedning:
Christian Söderberg
073-626 63 77Ordförande för
Damklubben Maria
Lotta Pettersson
Mob:073-037 01 21