Arboga arbetareförenings styrelse
 

2022-2023

E-post till föreningen: Arbogaarbetareförening@telia.com


Ordförande:
Lars Nyqvist
0589-15729
Mob:070-578 48 34

 


Sekreterare:
Lars Pettersson
Mob:073-079 27 35


Köksmästare:
Roger Hedenström
0589-173 91
Mob:073-530 87 99


Ledamot:
Torsten Andersson
0589-61 18 32
Mob:070-531 31 86


Ledamot:
Owe Nyberg
0589-403 70
Mob:070-584 09 72 


Suppleant:
Bengt "Gento"Jägerhed
Mob:070-533 66 68


 


Gårdskarl:
Hans Celander
Mob:073-039 61 39


Hedersmedlem:
Bo Magnusson
0589-141 84
Mob:073-823 14 77


Hedersmedlem:
Hans Celander
Mob:073-039 61 39


Revisor:
Ylva Martinsson
Mob:070-541 70 70


Valberedning:
(Sammankallande)
Per Pettersson
Mob: 070-301 91 73


Ordförande för
Herrklubben Sten Sture

Rolf Gustafsson
Mob:073-719 10 64


Kassör:
Eje Bastås
0589-172 92
070-656 09 85


V.ordf. och uthyrare:
Lars-Åke Haglund
Mob:073-310 04 52


Ledamot:
Jörgen Jonsson
0589-196 61
Mob:070-341 49 09


Suppleant:
Karl-Ivar Sköld
0589-107 62
Mob:072-225 97 71


Ledamot:
Susanne Sjöberg
Mob:070-159 94 49

Suppleant:
Uppbördsman
Bernt Andersson
0589-161 24
Mob:070-260 93 91


Suppleant:
Hedersmedlem:
Göran Munther
Mob:070-511 70 69


Hedersmedlem:
Bo Törnkvist
0589-10407
Mob:070-224 03 26


Revisor:
Gunilla Pettersson
Mob:070-223 60 52


Revisorssuppleant:
Ove Granberg
Tel: 0589-125 61


Valberedning:
Christian Söderberg
Mob: 073-626 63 77


Ordförande för
Damklubben Maria

Lotta Pettersson
Mob:073-037 01 21