ARBOGA ARBETAREFÖRENINGS STYRELSE

2023-2024

E-post till föreningen: arbogaarbetareforening@telia.com
Arbetareföreningens Swish nr. 123-616 92 62


Ordförande:
Lars Nyqvist
0589-15729
Mob:070-578 48 34

 


Kassör:
Eje Bastås
0589-172 92
070-656 09 85


V.ordf. och uthyrare:
Lars-Åke Haglund
Mob:073-310 04 52


Sekreterare:
Lars Pettersson
Mob:073-079 27 35


Köksmästare:
Roger Hedenström
0589-173 91
Mob:073-530 87 99


Ledamot:
Susanne Sjöberg
Mob:070-159 94 49


Ledamot:
Torsten Andersson
0589-61 18 32
Mob:070-531 31 86

 


Ledamot/Gårdskar:
Karl-Ivar Sköld
0589-107 62
Mob:072-225 97 71

 


Ledamot:
Owe Nyberg
0589-403 70
Mob:070-584 09 72 

 

Ledamot/Gårdskarl:
Uppbördsman
Bernt Andersson
0589-161 24
Mob:070-260 93 91

 


Suppleant:
Carina Widholm-Johansson
Mob:070-655 43 22


Suppleant:
Fredrik Persson
Mob:070-602 61 44

 


Suppleant:
Hedersmedlem:
Göran Munther
Mob:070-511 70 69


Hedersmedlem:
Hans Celander
Mob:073-039 61 39


Gårdskarl:
Jörgen Jonsson
0589-196 61
Mob:070-341 49 09


Hedersmedlem:
Bo Törnkvist
0589-10407
Mob:070-224 03 26


Suppleant:
Lars-Göran Myrelid
Mob:070-301 39 47


Hedersmedlem:
Bo Magnusson
0589-141 84
Mob:073-823 14 77


Revisor:
Gunilla Pettersson
Mob:070-223 60 52


Revisor:
Ylva Martinsson
Mob:070-541 70 70


Valberedning:
(Sammankallande)
Per Pettersson
Mob: 070-301 91 73


Revisorssuppleant:
Ove Granberg
Tel: 0589-125 61


Ordförande för
Herrklubben Sten Sture

Rolf Gustafsson
Mob:073-719 10 64


Valberedning:
Christian Öhlin-Söderberg
Mob: 073-626 63 77

 


Ordförande för
Damklubben Maria

Lotta Pettersson
Mob:073-037 01 21