ARBOGA ARBETAREFÖRENINGS STYRELSE

2024-2025

E-post till föreningen: arbogaarbetareforening@telia.com
Arbetareföreningens Swish nr. 123-616 92 62


Ordförande:
Lars Nyqvist
0589-15729
Mob:070-578 48 34

 

Kassaförvaltare:
Köksmästare:
Roger Hedenström
0589-173 91
Mob:073-530 87 99


Vice ordförande:
Owe Nyberg
0589-403 70
Mob:070-584 09 72 


Sekreterare:
Lars Pettersson
Mob:073-079 27 35


Ledamot/Gårdskar:
Karl-Ivar Sköld
0589-107 62
Mob:072-225 97 71

 


Ledamot:
Uthyrare:

Carina Widholm-Johansson
Mob:070-655 43 22


Ledamot:
Lars-Åke Haglund
Mob:073-310 04 52


 

Ledamot/Gårdskarl:
Uppbördsman
Bernt Andersson
0589-161 24
Mob:070-260 93 91


Ledamot:
Hedersmedlem:
Göran Munther
Mob:070-511 70 69

 


Suppleant:
Seija Tall
Mob:070-330 45 27


Suppleant:
Lars-Göran Myrelid
Mob:070-301 39 47

 


Suppleant:
Fredrik Persson
Mob:070-602 61 44

 


Suppleant:
Tomas Nordman
Mob:070-567 65 78


Hedersmedlem:
Hans Celander
Mob:073-039 61 39


Gårdskarl:
Jörgen Jonsson
0589-196 61
Mob:070-341 49 09


Hedersmedlem:
Bo Törnkvist
0589-10407
Mob:070-224 03 26


Revisor:
Gunilla Pettersson
Mob:070-223 60 52


Revisor:
Ylva Martinsson
Mob:070-541 70 70


Hedersmedlem:
Bo Magnusson
0589-141 84
Mob:073-823 14 77


Revisorssuppleant:
Ove Granberg
Tel: 0589-125 61


Valberedning:
(Sammankallande)
Per Pettersson
Mob: 070-301 91 73

 


Valberedning:
Christian Öhlin-Söderberg
Mob: 073-626 63 77


Ordförande för
Herrklubben Sten Sture

Lars-Åke Haglund
Mob:073-310 04 52


Ordförande för
Damklubben Maria

Monica Nyberg
Mob:070-537 76 16